(1)
Durand, J. Sobre "La Biblioteca Del Inca". NRFH 1949, 3, 166-170.