Bohigas P. (1949). Manuel Milá i Fontanals, La Cansó del Pros Bernat amb una presentació per Ramón d’Abadal i de Vinyals, Vich, 1947, 34 + xxxiii págs. Nueva Revista De Filología Hispánica (NRFH), 3(3), 311-312. https://doi.org/10.24201/nrfh.v3i3.3194