Vergara Donoso, M. A. (2015). Belén López Meirama (ed.), Estudios sobre disponibilidad léxica en el español de Galicia. Universidade-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2011; 266 pp. (Colección Lalia. Series Maior, 24). Nueva Revista De Filología Hispánica (NRFH), 63(2), 477–481. https://doi.org/10.24201/nrfh.v63i2.32