Nicolau d’Olwer L. (1960). Ferran Valentí, Traducció des les "Paradoxa" de Ciceró. Parlament al Gran e General Consell. Text, introducció i glossari de Josep Ma. Morató i Thomás. Barcelona, 1959; 163 pp. Nueva Revista De Filología Hispánica (NRFH), 14(3/4), 389-391. https://doi.org/10.24201/nrfh.v14i3/4.361