Dorel Fînaru, Lingvistica limbilor lumii. Institutul European, Iaşi, 2015; 418 pp.